Pořadatel Festivalu Jakuba Jana Ryby zveřejnil na svých webových stránkách program 6. ročníku tohoto festivalu. Připojujeme se k pozvání...

 www.rybuvfestival.cz

 

Tato stránky již neaktualizujeme. Než pro vás připravíme nové,

můžete naši činnost sledovat na Facebooku.

 

 

Vítejte na stránkách Společnosti Jakuba Jana Ryby (SJJR) pečující o odkaz učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765-1815). Jsme sdružením ctitelů Rybova díla hudebního, literárního i pedagogického a naší snahou je především jeho popularizace.

 Společnost Jakuba Jana Ryby má sice sídlo v Rožmitále pod Třemšínem, v místě, kde Jakub Jan Ryba od roku 1788 jako učitel a regenschori až do své smrti v roce 1815 působil, ale její členská základna je mnohem širší.

 Tyto stránky mají představit nejen naši činnost, ale především osobnost Jakuba Jana Ryby, jeho život i dílo, a mají pomoci vyvrátit mylné představy o něm zakořeněné ve společnosti již dlouhá desetiletí. Jsou určeny všem, kdo se zajímají o život i dílo tohoto pozoruhodného člověka, mají o něm podat věrohodné a ověřené informace, pomoci rozšířit náhled na Rybu jako osobnost všestrannou, osvíceného učitele, osobně statečného a vytrvalého, vynikajícího hudebníka, člověka pevného mravního základu, který byl nucen těžce překonávat každodenní překážky, ale i za cenu osobních obětí vytvořil nesmírně obsáhlé a zajímavé dílo, které přetrvalo staletí, a může a jistě stále bude oslovovat tisíce posluchačů na celém světě. Dodnes neprávem opomíjený Ryba má šíří své tvorby vznikající často v těžkých životních situacích trvalé místo mezi nejpozoruhodnějšími osobnostmi české hudby.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

HORKÁ NOVINKA

 

NOVÝ PŘÍRŮSTEK

 

DO RYBOVSKÉ DISKOGRAFIE

 

 

 

Za zvýhodněnou cenu objednávejte na našem e-mailu.

Podrobné informace zde

 

 

 

 

 

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search