Nabízíme
 
JAKUB JAN RYBA ~ PRVNÍ CELOBAREVNÁ MONOGRAFIE
 
 
V druhé polovině měsíce října jubilejního roku 2015 vyšla dlouho očekávaná kniha o Jakubu Janu Rybovi. Pro Společnost Jakuba Jana Ryby a město Rožmitál pod Třemšínem tuto reprezentativní publikaci vyrobila společnost Praga Mystica. První celobarevnou monografii připravovaly Mgr. Ivana Hoyerová a Ing. Zuzana Foffová celý rok. Kniha navazuje na jedinečnou expozici vybudovanou v roce 2010 v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.

Na 304 stranách přináší mnoho méně známých či dosud neznámých informací, vyvrací četné omyly a mýty, které se dlouhá léta šíří nejen o Rybově díle, ale zvláště o jeho podobě a osobnosti. Členění knihy odráží jednotlivé etapy Rybova života a místa jeho působení. Grafický design knihy dává vyniknout bohatému obrazovému materiálu a podává čtenáři pomocnou ruku při orientaci v knize.

Výpravná publikace velkého formátu obsahuje na 500 barevných fotografií, které ukazují Rybova výjimečná díla uložená v muzeích, knihovnách i archivech. Čtenáři tak mají možnost detailně si prohlédnout mnoho jeho rukopisů. Seznámí se uceleně nejen s Rybovou hudební tvorbou, ale také s tvorbou literární, která je neméně rozsáhlá a zajímavá.

Velká celobarevná monografie srozumitelně a přehledně představuje široký záběr Rybovy činnosti – učitel, regenschori, skladatel, spisovatel a básník. Pochopitelně nechybí pojednání o České mši vánoční, díky níž je Jakub Jan Ryba znám i v zahraničí. Celá kniha je protkána mnoha citáty z Rybových životopisů, děl i korespondence, které jsou často až neuvěřitelně aktuální. Jedna z kapitol je věnována podrobnému pojednání o Rybových potomcích. V knize jsou vytvořeny 2 rodokmeny – Rybových předků a Rybových potomků a jejich dětí. Závěr knihy je věnován jeho odkazu a upozorňuje na místa v Rožmitále a jeho okolí s Rybou spjatá, která je dodnes možné navštívit.

Nedílnou součástí knihy je samostatně neprodejné DVD se 2 filmy o životě a díle Jakuba Jana Ryby, provázené hudebními ukázkami Rybových skladeb.

Kniha byla vydána za finanční podpory Středočeského kraje a města Rožmitála pod Třemšínem, což umožnilo stanovení velmi příznivé prodejní ceny. Kniha není v běžné distribuci. Je v prodeji v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem a lze ji získat i přes vybrané internetové stránky: podbrdskemuzeum.cz; jakubjanryba.cz.Objednávky zasílejte na e-mail uvedený v kontaktech.

 

Jakub Jan Ryba

Text, obrazové a textové rešerše: Mgr. Ivana Hoyerová

Editorka, grafická úprava, sazba: Ing. Zuzana Foffová

304 celobarevných stran

na 500 barevných fotografií

křídový papír, pevná, šitá vazba, 21 x 25 cm

ISBN: 978-80-86767-12-3

Prodejní cena: 385,- Kč

 

 

 
IMG003Jakub Jan Ryba: Můj život a hudba
Kniha, která potěší nejen znalce Rybova díla, ale každého, kdo se rád začte do vyprávění ze života. Ryba zde mnohdy s vtipem a nadhledem lící svůj život provázený hudbou. Reprezentativní vydání na křídovém papíře obsahuje faksimile Rybovy životopisné stati, přepis a překlad do češtiny. Přečtěte si úryvek.
Cena 160,- Kč + poštovné dle sazebníku České pošty
 
 
 
 
 
 
 
 
 JJRMSV
 
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční (CD, DVD)
Provedení Rybova nejznámějšího díla ze dne 24.12.2003 ze Starého Rožmitála přibližuje nezapomenutelnou atmosféru každého živého provedení této jedinečné skladby v místě, kde autor působil, na varhanách, na nichž hrál, v den, kdy lidská srdce jsou si blíž více, než kdy jindy. Na DVD verzi provázejí Rybovu hudbu i nádherné záběry Rožmitála a okolí od Ing. Aleše Wimmera. ukázka z díla 
DVD 170,- Kč + poštovné dle sazebníku České pošty
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
Mnoho hezkých zážitků s hudbou Jakuba Jana Ryby

přeje Společnost Jakuba Jana Ryby, z. s.

 
 
Main page Contacts Search Contacts Search